Pozrite si naše inštruktážne filmy.

  1. PLASTOVÉ STRMIENKA  GRIP -výroba venca
  2. KOMPOZITNÉ ARMATÚRY
  3. ARMOVANIE SILÁŽNEJ JAMY KOMPOZITNOU ARMATÚROU
  4. ARMOVANIE ZÁKLADNEJ DOSKY KOMPOZITNOU ARMATÚROU.
  5.