Kompozitná kari sieť hr. 6 mm, oko 200/200-ABSOLÚTNA NÁHRADA ZA OCEĹOVÚ pr. 8 mm. Cena za m2 vrátane DPH

Vypredané absolútna novinka -kompozitná kari sieť hr.6 mm-NÁHRADA ZA OCEĹOVÚ -8 mm.

  Cena je za jeden meter štvorcový siete   vrátane DPH.

  Rozmer siete 310  x 210 cm.-- 6,51 m2.

  Hmotnosť 4,0kg /ks

  Rozmery oka : 200 x 200 cm.

  Kompozitná kari sieť - Náhrada klasickej kari siete hrúbky 8 mm!

  CERTIFIKOVANÁ, NEKORODUJÚCA, PEVNÁ, ĽAHKÁ. PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA ZA OCEĹOVÚ PRIEMER 8. MM.

  Rozmer: 3,1 x 2,1 metra.- kus-6,51 m2.

  Hmotnosť: 4,0 kg.

  Výhody a vlastnosti :

  • vysoká pevnosť v ťahu 3 x pevnejšia ako oceľová - rovnocenná zámena za oceľovú priemeru 8 mm.
  • 7 x ľahšia
  • tepelne nevodivé, nespôsobujú praskanie betónu, preto je možné aplikovať tenšiu vrstvu betónu.
  • nekorodujúci materiál- nespôsobuje degradáciu betónu-predlžuje životnosť betónu.
  • nízka hmotnosť- úspora nákladov súvisiacich nakladaním vykladaním a presunmi na stavenisku.
  • elektricky aj magneticky nevodivé -izolant
  • jednoduchá a fyzicky nenáročné uloženie a delenie siete.
  • veľmi vysoká odolnosť voči chemickým a agresívnym látkam, oleje, močovina a pod.
  • minimálna tepelná vodivosť -netvorí tepelné mosty.

Možnosti použitia kompozitných kari sietí:

Plnohodnotná náhrada za oceľovú na všetkých častiach stavieb 

Spevňovanie- deky, stropy, podlahy, potery, steny, chodníky, ohrady, oporné múry, stropy, podlahové kúrenia a pod.

Sanácie : staré budovy, maštale a pod.

Všetky typy poľnohospodárskych stavieb

Všetky typy vodných stavieb, stavby resp. ich časti kde sa vyžadujú nevodivé materiály, stavby resp. ich časti kde pôsobia akékoľvek chemické látky.

Záhrada- spevňovanie svahov. 

VYUŽITE MOŽNOSŤ OSOBNEJ KONZULTÁCIE KDE VÁM NÁŠ PRODUKT PODROBNE PREDSTAVÍME.

7,72 €