BANKOVÉ SPOJENIE: Všeobecná Úverová banka

 -čislo účtu: 4086613657

- IBAN: SK31 0200 0000 0040 8661 3657

Swift:: SUBASKBX