Ochrana osobných údajov

Všetky informácie o zákazníkoch slúžia výhradne pre internú potrebu spoločnosti. Spoločnosť ARIMAX s. r. o.  (IČO:44636075) sa riadi pri spracovaní informácii o zákazníkoch platnými zákonmi Slovenskej Republiky, predovšetkým zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený (á) kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov z databázy spoločnosti.