Kompozitná kari sieť hr.3 mm, oko 100/ 100. BALENIE ROLKY !! 2 x 25 metrov - 50 m2. náhrada za oceľovú pr. 6 mm. Cena za m2 vrátane DPH.

náhrada za oceľovú pr. 5-6 mm. Úspora vďaka baleniu ,ROLKA - doprava, manipulácia , pokládka, hmotnosť !!!!

  Cena -meter štvorcový vrátene DPH !!  Hmotnosť 50 m2= 16 kg. !!!


  Rozmery oka : 10 x 10 cm.

  Kompozitná kari sieť - Náhrada klasickej kari siete hrúbky 5-6 mm!

   Možnosť objednania len celej rolky tzn : 50 m2 !!

  CERTIFIKOVANÁ, NEKORODUJÚCA, PEVNÁ, ĽAHKÁ, BALENÁ V ROLIACH.

  Rozmery roliek : šírka x dĺžka

  typ - 200 cm x 25 bm = 50 m2. -hmotnosť rolky 16 kg.


  Výhody a vlastnosti :

  • vysoká pevnosť v ťahu 3 x pevnejšia ako oceľová - rovnocenná zámena za oceľovú priemeru 5-6 mm.
  • 7 x ľahšia - viď hmotnosť roliek
  • nekorodujúci materiál- nespôsobuje degradáciu betónu-predlžuje životnosť betónu.
  • balenie v roliach - veľká úspora dopravných nákladov,
  • nízka hmotnosť  rolka 50 m2- 16 kg. úspora nákladov súvisiacich nakladaním vykladaním a presunmi na stavenisku.
  • elektricky aj magneticky nevodivé -izolant
  • jednoduchá a fyzicky nenáročné uloženie a delenie siete.
  • veľmi vysoká odolnosť voči chemickým a agresívnym látkam, oleje, močovina a pod.
  • minimálna tepelná vodivosť -netvorí tepelné mosty.

Možnosti použitia kompozitných kari sietí:

Spevňovanie- podlahy, potery, steny, chodníky, ohrady, oporné múry, stropy, podlahové kúrenia a pod.

Sanácie : staré budovy, maštale a pod.

Všetky typy poľnohospodárskych stavieb

Všetky typy vodných stavieb, stavby resp. ich časti kde sa vyžadujú nevodivé materiály, stavby resp. ich časti kde pôsobia akékoľvek chemické látky.

4,47 € 4,78 €