Referencie

Ukážky z našich realizácií v roku 2023

Realizácia kompozitných zábradlí, roštov a rebríkov

ZSE Elektrárne PPC Malženice

Aplikácia kompozitných roštov


Sezako - ČOV Malacky

Realizácia kompozitného zábradlia

Cesty Košice - stavba Seňa

Rekonštrukcia železničnej vlečky - stáčacie miesto kyselín

BRENNTAG s.r.o. Pezinok