Kompozitná tyč 16 mm. Cena za bm s DPH

Nahrádza oceľový roxor o hrúbke 18 mm. Najlepšia cena na trhu !!

Kompozitná tyč priemer 16 mm - náhrada za oceľovú tyč 18 mm!
Cena za dĺžku 1 m s DPH.

Hmotnosť 3,00 kg / 10 bežných metrov !!! 

BALENIE TYČE:  prúty dĺžka - 600 cm. 

KOMPOZITNÉ TYČE - PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA TRADIČNEJ OCEĽOVEJ VÝSTUŽE.

Jej hlavné výhody oproti oceľovej výstuži sú:

 • pevnosť v ťahu - až 2,5-násobne vyššia pevnosť oproti oceli triedy AIII. pozri porovnávaciu tabuľku pevnostných parametrov v galérii.
 • odolnosť voči korózii - nekorozívny materiál
 • ľahké-až sedemnásobne ľahšie ako oceľ
 • vysoká chemická odolnosť - použitie v kyslom a alkalickom prostredí
 • nemení svoje vlastnosti poveternostnými vplyvmi - materiálová stálosť.
 • neruší WIFI pripojenia, nemagnetické - neprekážajú prenikaniu elektromagnetických vĺn
 • nevedú elektrický prúd-izolant
 • nevedú teplo - 100-násobne nižšia tepelná vodivosť oproti oceľovým tyčiam, minimálna tepelná rozťažnosť- nevytvára tepelné mosty.
 • dlhá životnosť, žiadna údržba
 • jednoduchá manipulácia - nakladanie, vykladanie, presuny, montáž, uskladnenie
 • minimalizácia odpadov a z toho vyplývajúcich strát
 • nižšie logistické náklady kvôli hmotnosti, a spôsobu balenia.
 • proenviromentálny materiál

Príklady použitia: 

 • možnosť náhrady ocele v akýchkoľvek stavbách!
 • občianska výstavba - rodinné domy ,plochy, parkoviská, ohrady.
 • cestná a železničná infraštruktúra - mosty, parkoviská, bariéry, manipulačné plochy
 • priemyselná výstavba - haly, plochy,
 • poľnohospodárske stavby - maštale, silážne jamy, žumpy.
 • prefabrikáty - panely
 • objekty a infraštruktúra majúca kontakt s vodou, splaškovými vodami, agresívnymi látkami - ČOV, sklady PHM, vodárne, vodojemy a pod.
 • špeciálne objekty - trafostanice, rozvádzače, laboratória, vojenské objekty letiská

Ponúkané priemery a dĺžky:

 • priemery 4, 6, 8, 10, 12 mm - balenie kotúče, kde v jednom kotúči je 50 bm, Po rozbalení ostáva armatúra úplne rovná, je možné ju jednoducho si nastrihať na požadované dĺžky, tak potom nevzniká odpad.
 • priemery , 14, 16 mm - tyče o dĺžkach 6 metrov - nakrátenie je možné.

Jedná sa o plne certifikované produkty a na základe pevnostných vlastností kompozitov postačuje zámena za oceľovú armatúru o jednu triedu nižšie. Napr: na dosiahnutie vlastnosti 12 mm oceľovej armatúry postačuje 10 mm kompozitná armatúra a pod.

Ekonomika použitia -úspory :

Kompozitné tyče sa vyznačujú 2,5 až 3 násobne vyššou pevnosťou v ťahu oproti tyčiam z ocele triedy AIII - znamená to, že na získanie takého istého stupňa vystuženia môžete použiť kompozitné tyče s menším priemerom oproti oceľovým tyčiam. Použitie menšieho priemeru výstuže umožňuje získať značné úspory vyplývajúce zo zmenšenia hrúbky betónu.

Ďalšie úspory spojené s nakládkou, vykládkou a uložením tyčí na stavbe. Tieto činnosti môžete bezpečne vykonať ručne, bez použitia žeriavu a pod.

Navyše kompozitná výstuž je vyrábaná aj vo zvitkoch, čo garantuje optimálne využitie celej výstuže bez materiálových strát, preto je možné ušetriť množstvo metrov z dôvodu , že nie je nutné prekrytie niekoľko desiatok cm , pri každom ukončení tyčí ako je to u ocele. Prepravu takýchto zvitkov môžete zrealizovať aj malou dodávkou - nie je potrebné použiť veľké nákladné vozidlá.

Ideálne v kombinácii s našimi strmienkami pre rýchle , ľahké a jednoduché zhotovenie armatúry do venca.

1,70 €