Kompozitná kari sieť hr.3 mm, oko 100/100- Balenie rolky. NÁHRADA ZA OCEĹOVÚ pr. 5 -6 mm. Cena za m2

akcia-náhrada za oceľovú pr. 5-6 mm. Ideálne pre potery a podlahové vykurovania !!

  Cena -meter štvorcový vrátene DPH !! 

  Rozmery oka : 10 x 10 cm.

  Kompozitná kari sieť - Náhrada klasickej kari siete hrúbky 5-6 mm!

   Možnosť objednania len celej rolky -37,5 m2.!!

  CERTIFIKOVANÁ, NEKORODUJÚCA, PEVNÁ, ĽAHKÁ, BALENÁ V ROLIACH.

  Rozmery roliek :  šírka x dĺžka 

  -   150 cm  x 25 bm = 37,5 m2. -hmotnosť rolky 12,5 kg.


  Výhody a vlastnosti :

  • vysoká pevnosť v ťahu 3 x pevnejšia ako oceľová - rovnocenná zámena za oceľovú priemeru 5-6 mm.
  • 7 x ľahšia - viď hmotnosť roliek 
  • nekorodujúci materiál- nespôsobuje degradáciu betónu-predlžuje životnosť betónu.
  • balenie v roliach - veľká úspora dopravných nákladov,
  • nízka hmotnosť--/napr. jedna rolka 24 m2- 7,5 kg./ úspora nákladov súvisiacich nakladaním vykladaním a presunmi na stavenisku.
  • elektricky aj magneticky nevodivé -izolant 
  • jednoduchá a fyzicky nenáročné uloženie a delenie siete.
  • veľmi vysoká odolnosť voči chemickým a agresívnym látkam, oleje, močovina a pod.
  • minimálna tepelná vodivosť -netvorí tepelné mosty.

Možnosti použitia  kompozitných kari sietí:

Spevňovanie- podlahy, potery, steny, chodníky, ohrady, oporné múry, stropy, podlahové kúrenia  a pod.

Sanácie : staré budovy, maštale a pod.

Všetky typy poľnohospodárskych stavieb

Všetky typy vodných stavieb,  stavby resp. ich časti kde sa vyžadujú nevodivé materiály, stavby resp. ich časti  kde pôsobia akékoľvek chemické látky.

Záhrada- spevňovanie svahov, pletivo pre drobnochov a pod. 

VYUŽITE MOŽNOSŤ OSOBNEJ KONZULTÁCIE KDE VÁM NÁŠ PRODUKT PODROBNE PREDSTAVÍME.

4,47 € 5,55 €