Kompozitné zábradlie, nekorozívne bezúdržbové s tromi vodorovnými výplňami bez okopového plechu

nekorodujúce , pevné , bezúdržbové, ľahké, odolné, variabilné. Nacenenie podľa projektu !!

Cena je za jeden bežný meter , štandardné profily podľa uvedeného zloženia, bez pätiek a kotiev.

Presnú cenu Vám radi vykalkulujeme. 

Bezúdžbové kompozitné zábradlie s tromi  vodorovnými výplňami  bez okopového plechu

Štandardná výška je 1100 mm.

Zloženie:

 • stojka - jokeľ 50 x50 /5 mm,- výška, 1100 mm - 1ks
 • výplň-trubka 30/2,5 , --- 1000 mm - 1 ks
 • omega madlo 60 x 50/5 --- 1100 mm - 1 ks

K cene je nutné ešte pripočítať cenu za nerezové, pozinkové, resp. kompozitné pätky a kotvy v závislosti od typu kotvenia, zhora, zboku a pod.

Kompozitné bezúdržbové nekorodujúce zábradlia pre exteriéry aj interiéry, veľmi vhodné do prevádzok s agresívnym prostredím, vysoká vlhkosť, koncentrácia chemických látok a pod.

Základné vlastnosti kompozitných zábradlí :

 • nekorodujú
 • pevné a pritom ľahké
 • mimoriadna odolnosť voči vplyvu vody a akýchkoľvek agresívnych chemických látok
 • široká variabilita
 • vysoká pevnosť
 • nízka hmotnosť
 • jednoduchá montáž
 • odolnosť voči j UV-žiareniu- materiálová stabilita
 • nevodia teplo, nemenia vlastnosti
 • nevodia elektrickú energiu-izolant

Druhy zábradlí:

 • Podľa typu - priame, schodiskové, oblúkové
 • Podľa výplní - s jednou vodorovnou výplňou, s dvomi vodorovnými výplňami,
 • so zvislými výplňami, s lankami, s okopovým plechom, bez neho.
 • Podľa kotvenia - zhora, z boku.

Je možné aj použitie iných typov a rozmerov profilov.

Oblasti použitia:

Vlastnosti kompozitných prvkov, predurčujú ich použitie všade tam kde sú náročné podmienky ako vlhkosť, teploty, vysoká koncentrácia chemických ako aj iných agresívnych látok.

Napr. bežná občianska výstavba, všetky druhy vodohospodárskych stavieb, ČOV, poľnohospodárske stavby, potravinárske prevádzky /mliekarenské, mäsové , vinárske /a pod. Dopravné staviteľstvo, energetika, chemický priemysel a pod.

Všetky časti zábradlí sú plne certifikované. Dodávame kompletnú výrobno- technickú dokumentáciu.

Vypracujeme, navrhneme, zrealizujeme, zábradlie podľa Vašich predstáv.

0,00 €